První společný technický workshop

První společný technický workshop, zaměřený na výrobu čisté energie z fosilních zdrojů, odpadů i z obnovitelných zdrojů se bude konat na ČVUT v Praze ve dnech 4.-5.11.2015. Program je k dispozici ke stažení.

Tento první společný technický workshop je organizován v rámci projektu „Czech-Icelandic Clen Energy Cooperation“ podpořeného EEA grantem, který navazuje budoucí spolupráci mezi partnerskými institucemi – ČVUT v Praze a Reykjavík University. Náplní workshopu je nejdříve technická část (viz předběžný program ke stažení), prohlídka laboratoří Ústavu energetiky a exkurze do průmyslové praxe, která zahrnuje návštěvu dvou zařízení produkující čistou energii z fosilních zdrojů v ČR – IGCC elektrárna Vřesová, pracující na principu tlakového zplynění uhlí s následným čištěným syntézního plynu a jeho využití v paroplynovém cyklu (včetně technologie Rectisol pro možný budoucí záchyt CO2) a nově vybudovanou paroplynovou elektrárnu na zemní plyn (CCGT) v Počeradech

Pro další informace použijte kontaktní emaily.