Úspěšný první technický workshop

První společný technický workshop, organizovaný Ústavem energetiky ČVUT v Praze, se konal ve dnech 4. – 5. 11. 2015. Fotografie z workshopu můžete nalézt v galerii. Článek o workshopu byl rovněž publikován na webových stránkách EEA grantů, viz http://www.eeagrants.com

Ranní část workshopu byla věnována přehledu projektových aktivit a prezentacím v technické části. Odpoledne probíhala panelová diskuse, po níž následovala komentovaná prohlídka laboratoří Ústavu energetiky, kde byli hosté detailně informováni o probíhajících výzkumných aktivitách na ústavu. Mimo jiné, hosté si prohlédli významné experimentální jednotky, jednu laboratorní a jednu pilotní, na principu oxyfuel spalování ve fluidní vrstvě pro záchyt CO2.

Druhý den workshopu proběhla exkurze, první část představovala návštěvu paroplynové elektrárny s integrovaným zplyněním (IGCC) ve Vřesové u Sokolova. Jedná se o světově unikátní zařízení, zejména svým instalovaným výkonem 400 MWe, které využívá tlakové zplyňování uhlí směsí kyslíku a vodní páry pro výrobu syntézního plynu, který je určen pro pohon dvou 100 MWe plynových turbín. Tyto plynové turbíny jsou doplněny spalinovým kotlem, kde se vyrábí pára pro pohon jedné 200 MWe parní turbíny. Důležitou součástí je kompletní technologie čištění syntézního plynu, zahrnující proces Rectisol pro separaci H2S, který je následně zpracováván v technologii WSA na kyselinu sírovou. Druhá část exkurze směřovala na nově vybudovanou 880 MWe paroplynovou elektrárnu Počerady, využívající zemní plyn.