O projektu

Projekt je zaměřen na ustavení užší spolupráce mezi ČVUT v Praze v České republice a Reykjavík University na Islandu. Hlavním účelem této spolupráce je výměna znalostí a zkušeností, týkajících se technologií výroby čisté a k životnímu prostředí šetrné energie, se zaměřením zejména na obnovitelné zdroje energie a nízkouhlíkové fosilní zdroje. Zahájení spolupráce je prvním nezbytným krokem pro následující společné výzkumné aktivity, které budou založeny především na individuálních projektech studentů na úrovni doktorského studia a rovněž i na inovaci doktorského studijního programu na obou univerzitách – plánovaný double-degree. Vlastní realizace projektu bude představovat organizaci výměnných workshopů v obou zemích, jejichž náplní  budou odborné přednášky, diskuse a exkurze na výzkumná a průmyslová  zařízení. Účastnit se budou jak výzkumní pracovníci, tak PhD studenti.

Plánované aktivity

  • workshop 1, organizovaný na ČVUT v Praze
  • workshop 2, organizovaný na Reykajvík University
  • hodnotící setkání
  • příprava double-degree  doktorského programu

Většina nákladů, které projekt nese, je vynaložena na mobilitu mezi jednotlivými institucemi a na organizaci workshopů.