Partneři

Projekt je organizován ČVUT v Praze, Fakultou strojní, konkrétně Ústavem energetiky, a partnerskou organizací Reykjavík University.

CzechTech_Univ_Campus,_Prague_Dejvice

ČVUT v Praze (a jeho součást Fakulta strojní) je veřejná vysoká škola zaměřená na terciální vzdělávání, vědu a výzkum v technických oborech.  Výzkumné a tvůrčí aktivity jsou základním posláním akademických pracovníků na univerzitě. Tyto aktivity umožňují jejich profesionální růst, umožňují integraci vědy a vzdělávání a prezentují univerzitu a její fakulty veřejnosti. Vědecký výzkum a vývoj spolu s tvůrčími technickými aktivitami jsou realizovány v rámci specifických výzkumných a implementačních projektů, které jsou financovány v rámci institucionální podpory, národních a mezinárodních grantových soutěží a spoluprací s průmyslem. Transfer technologií a vývoj inovací je zajišťován mimo jiné v konstrukcích systémů, vývoji nových materiálů a technických řešení, nebo vývoji metod instrumentace a měření. Výsledky dosahované na univerzitě a fakultách jsou ročně publikovány v publikaci  “CTU Research Activity Report”. Renomovaní experti na fakultách jsou členy řady vědeckých, expertních a řídicích orgánů a rovněž členy hodnotících a standardizačních komisí. Velice důležité jsou rovněž konzultační, expertní a posuzovatelské aktivity. Fakulty se aktivně účastní činností v národních a mezinárodních výzkumných centrech, která jsou celosvětově uznáváma.
Details

Reykjavik-University05

Háskólinn í Reykjavík (Reykjavík University) sestává celkem ze čtyř jednotek-fakult: School of Business, School of Computer Science, School of Law,  a  School of Science and Engineering.  V současnosti nabízí 20 magisterských studijních programů, vyučovaných pouze v angličtině, několik doktorských studijních programů a řadu bakalářských programů v angličtině. Univerzita nabízí mimo jiné studijní programy v oblasti udržitelných zdrojů energie v rámci Iceland School of Energy, které jsou nabízeny ve spolupráci s experty z průmyslu na Islandu. Univerzita rovněž nabízí AMBA akreditovaným MBA studijní program a EPAS akreditované pregraduální studium v oblasti obchodu.
Details